Rosení oken

Vlhkost v bytě je jedním z nepříjemných , ale také z nezdravých faktorů. Pokusíme se Vám dát pár rad jak tomuto problému předcházet..

Všude, kde lidé žijí a vykonávají jakoukoli práci, se uvolňuje voda. V kuchyni, při vaření, umývání nádobí, v koupelně při sprchování, v obývacím pokoji díky rostlinám a květinám. Všechna voda, která se v domácnosti používá se dostane zpět do ovzduší v místnosti. Musíme k tomu ovšem přičíst vypařování vody u lidí. Z těchto důvodů se vyprodukuje ve čtyř členné domácnosti denně 12 – 14 litrů vody. Z toho plyne, že v domácnostech je vyšší obsah vody v ovzduší než venku. Tento fakt je důvodem, obzvláště v zimním období, že se na okenních sklech vyskytuje kondenzace vody. Ještě horší situace je obvykle v novostavbách, kdy dochází k vysychání stavby.

Příklady vybraných zdrojů vlhkosti:
•    pokojové rostliny 7- 15 g/ hodinu
•    4,5 kg mokrého vyždímaného prádla 50 – 200 g/hodinu
•    Koupání ve vaně cca. 1100 g/hodinu
•    Sprchování cca.1700 g/hodinu
•    Krátkodobé vaření 400 – 500 g/hodinu
•    Dlouhodobé vaření 450 – 900 g/hodinu
•    Pečení cca. 600 g/hodinu
•    Myčka nádobí cca. 200 g/ 1 mytí
•    Pračka 200 – 350 g/ 1 praní
•    Spaní 40 – 50 g/hodinu
•    Domácí práce cca. 90 g/hodinu
•    Namáhavé práce cca. 175 g/hodinu
Odstranění vlhkosti v bytě:
•    Správné větrání
•    Rovnoměrné vytápění
•    Omezení tvorby vodní páry

Správné větrání:
Pokud budete správně větrat, mohou všichni obyvatelé domu pomoci k tomu, aby nedocházelo k delšímu výskytu kondenzace vody na izolační dvojskle. Větrání je vlastně ztráta energie, je však nutné, aby ztráta byla co nejmenší. Toto lze docílit co nejrychlejší výměnou vzduch v místnosti. Proto se doporučuje otevřít okna dokořán na 5 až 10 minut, tím se dosáhne maximálního průniku vzduchu. Tato doba postačí k tomu, aby vlhký vzduch z místnosti nahradil suchým čerstvým vzduchem zvenčí. Pokud budete postupovat tak, jak jsme Vám navrhli, ztratíte tak velmi málo tepla, které je absorbováno ve stěnách, obkladech a předmětech výbavy. Po vyvětrání se čerstvý vzduch rychle ohřeje a můžete opět přijímat množství vodní par. Podle toho, jak často určitou místnost používat je nutné toto rychle vyvětrávaní opakovat až 3x denně.
Rovnoměrné vytápění:
Abychom omezili kondenzaci vodní par v bytě, je důležité vytápět rovnoměrně místnosti v chladných ročních obdobích a v noci nesnižovat výrazně teplotu.
Omezení tvorby vodní páry:
Měli bychom se snažit, aby nevznikalo v bytě příliš vodních par. Jsou místnosti, kde je to velmi složité( koupelna, kuchyň, apod.), ale i tam si lze vypomoci, a to současným otevřením oken v protilehlých místnostech, čímž vytvoříme v bytě průvan. Po použití koupelny bychom neměli nechat dveře otevřeny do bytu ale vlhkost vyvětrat oknem ven.Také pokojové rostliny na okenních parapetech zvyšují kondenzaci vodních par na okně.

Nejlepší doporučovaná metodika větrání, zejména při chladných venkovních podmínkách v obytných místnostech vybavených plastovými okny, je krátkodobým (cca. 3-4 min.) intenzivním větráním při plně otevřeném okně (otevřených oknech) v místnosti.
Takto se nejrychleji a nejefektivněji vymění vzduch a místnost se opět rychle vytemperuje (za předpokladu, že je místnost vytápěna). Při dodržování pravidelného větrání a za udržení standardních výše uvedených podmínek v místnosti, tak předejdete nechtěné tvorbě plísní a kondenzaci vlhka v místnosti.

V případě, kdy se vám nedaří regulovat optimálně vlhkost, doporučujeme vám použít odskoušený výrobek.  Jedná se o Ceresit STOP VLHKOSTI.  

Ceresit STOP VLHKOSTI